27 september 2014

1 3 0 2 . . .

Inderdaad: duizend driehonderd en twee!
Nooit bij stil gestaan dat er ooit zoveel afleveringen op de teller van deze blog zouden komen te staan. Ik neem aan dat ik bij 500 en zeker bij 1000 wat aandacht heb besteed aan de snelheid waarmee de tijd door onze vingeren vliedt en een mens langs mijlpalen en grote ronde getallen in zijn  levensloop jaagt...

Opzij, opzij, opzij 
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
Wij hebben ongelofelijke haast

Het zal je maar gebeuren, of erger nog: het zal maar niet gebeuren. Te snel afhaken is zeker geen optie, maar soms wordt de keuze ons niet geboden en is het "over and out". Maar hier dus niet: deze blog is blijkbaar en ten voorlopigen titel een behoorlijk lang leven beschoren. Dus laat ik mij nog maar eens gaan en spui de zoveelste prietpraat om een al even zoveelste kierewiet bijdrage in het wereldwijde web te parkeren. En dan viel mijn oog in de kladnotering op volgnummer 1302. Da's niet weinig, en bovendien een getal met inhoud. Mij schiet dan meteen de Guldensporenslag te binnen. Skild en vriend, de Leliaards, de Groeninghe-Kouter, Jan Breydel en Pieter De Coninck...

Maar niet alleen dat. Het is dan wel geen parate kennis, maar met de hulp van Google kwam ik nog uit bij de Volkswagen 1302, ook bekend als de VW Kever. De 1302 (sedan en cabriolet) is slechts twee jaar (van augustus 1970 tot en met juli 1972) gebouwd. Zou het kunnen dat mijn vriend Luigi met zo eentje onder zijn vinnige volleybalkrent studentenstad Leuven en wijde omgeving onveilig heeft gemaakt? Ik vraag het hem langs deze weg...

Nog meer 1302 vond ik in de Amerikaanse Grondwet, de Constitutional Rights:  Title 25 - Chapter 15 - Subchapter I - § 1302 waarin het gaat over de  Indian Affairs en meer bepaald de Indian Civil Rights Act uit 1968 aan bod komt. Winnetou, Sitting Bull en Little Big Man en hun versie van mei '68.

Maar hier te lande kunnen we er ook iets van: in het Belgisch burgerlijk wetboek vind ik in boek III, onder titel III, hoofdstuk V, afdeling V het zeer bekende Art. 1302:

"Wanneer de zekere en bepaalde zaak die het voorwerp van de verbintenis uitmaakte, teniet gaat, buiten de handel gesteld wordt, of verloren gaat zodanig dat men van haar bestaan geheel onkundig is, vervalt de verbintenis, indien de zaak is teniet gegaan of verloren buiten de schuld van de schuldenaar en vooraleer hij in gebreke was. Zelfs wanneer de schuldenaar in gebreke is, en indien hij het toeval niet te zijnen laste heeft genomen, vervalt de verbintenis, ingeval de zaak eveneens bij de schuldeiser zou zijn teniet gegaan, ware zij hem geleverd. De schuldenaar is gehouden het toeval waarop hij zich beroept, te bewijzen. Wanneer een gestolen zaak op enigerlei wijze teniet of verloren gegaan is, ontslaat dit verlies de ontvreemder niet van de verplichting om de waarde te vergoeden."

Iemand die mij enige verduidelijking kan geven? En is dit artikel nog rechtsgeldig? Ik vind het hoe dan ook een rechtsgeldige manier om dit geleuter te stoppen en een einde te maken aan dit even memorabele als imbeciele item. Heer Polo waagt zich nog even in de tuin om van het mooie najaarsweer te genieten, als het daarvoor al niet te laat is. Tot een van de volgende...

Marco Polo

2 opmerkingen:

pericles zei

't Was een lichtgroene versie met rood-zilverkleurige - door mijzelf kladgeschilderde - wieldoppen. Die er niet zijn afgerold op de weg Leuven - Brussel en terug.
Art. 1302 B.W. onder Afdeling VI van het "Belgisch Burgelijk Wetboek"; uitgave 2014: in al zijn glorie en eenvoud bestaat dit artikel nog altijd.

Marrek O'Polo zei

Thanks Luigi...