25 oktober 2013

Van Noord en Zuid...

Soms moet een mens de koe bij de horens vatten, ook al is het een wilde koe en zelfs al zijn de horens scherp. Enkele dagen geleden gingen Polo & Pola nog eens naar dé Kinepolis. "Weeral naar de cinéma...", hoor ik U al zuchten met direct daar achteraan: "Welk geprojecteerd verhaal kan die twee nu nog in beweging zetten en overhalen om 's avonds de huiselijke stek te verlaten?" Geen thriller of comedy, geen drama of historische film, geen kostuumfilm, geen romantische film, geen actie- noch politieprent, zelfs geen erotisch geïnspireerd portret van een of andere diva. Deze keer was het dat alles in één: De Nieuwe Wildernis, of een beeld van een stukje Nederland en zijn bevolking zoals ik het nog nooit zag. Het verhaal speelt zich af in de Oostvaardersplassen, niet zo ver van Amsterdam, tussen Almere en Lelystad. Ben heel blij dat ik deze film gezien heb, het smaakt naar meer. Eerst nog even uitvlooien wanneer het beste moment is om te gaan en wie of wat we dan vooral in de gaten moeten houden. Verder ook afspreken met 'onzenalve Nollander' of we het misschien samen kunnen doen én... last but not least: grondig uitzoeken wanneer Polo & Pola nog vrij zijn om zich naar het land onzer Noorderburen te begeven. Het moet er zeker eens van komen...

Om wat te oefenen en ons voor te bereiden op het komende grote werk in het Kotterbos, het Oostvaardersbos, het Oostvaardershout, het Oostvaardersveld en het Oostvaarderswold richten wij eerstdaags onze blik zuidwaarts en trekken naar het Krügerpark. Het leek 'ons' Pola geen kwaad idee om daar een paar safari's te doen teneinde de Oostvaardse smaak definitief te pakken te krijgen. Voor mij niet gelaten, en dus werden de valiezen gepakt. Nu nog vertrekken...

Marco Polo

Geen opmerkingen: