01 juni 2012

De kruiwagen...

Voor ik het goed en wel besefte was het weer zover: de vijfde maand van het jaar ligt achter de rug en dus op apegapen. Zonder aarzelen, het tegendeel zou alsnog weinig aarde aan de dijk brengen, heb ik dan ook de zesde bij de eerste juni-hoornen gevat en meld mij zonder omwegen en wel meteen voor de start van mijn inmiddels vijfentachtigste maand als blogger. Een mens zou er niet goed van worden: vijfentachtig!! Hier is, naast de publicatie van bij tijd en wijle min of meer ernstig polemische schrijfsels ook heel wat afgeleuterd, gezeverd en gezwansd. Om daar mee om te gaan en zichzelve, noch de bomen in het soms zeer misleidende blogbos uit het oog te verliezen volgen mijn lezers, -essen en -innen al even zolange tijd de aanwijzingen in het onderschrift van de grote bloghoofding. Dat dientengevolge de consumptie van zout, water en wijn de laatste jaren in Hoboken en virtuele omgeving behoorlijk zou zijn gestegen is dan weer mooi meegenomen voor de lokale middenstand, of wat daar nog van overblijft. Enfin, de kop is er af en Uw schrijvende kameraad heeft zichzelve weer opgewarmd en is klaar om binnen een week of drie de zevende jaargang af te sluiten en de nieuwe, ondertussen reeds 'achtste', van deze Mededelingen aan te vatten.

Nu hoor ik U tot hier aan mijn schrijftafel zuchten: "Is er echt niks anders te melden, niks noemenswaardig gebeurd, dat hij ons weer met zijn 'zever in pakskes' om de oren moet slaan...?" Toch wel vrienden, toch wel. Op de valreep van de voorbije juich-, bloei-, Maius- ofte Mariamaand (het hangt alleen maar af van Uw ingesteldheid en/of interesse!) is heer Polo overgegaan tot de uitbreiding van zijn persoonlijke huis- & tuinequipement middels de aankoop van een onvergelijkbaar mooie en nooit meer uit het oog te verliezen...

KRUIWAGEN
Het mag U duidelijk zijn dat bij de aanschaffing ervan rekening werd gehouden met de rest van de tuinuitmonstering. De oranje band en de al even oranje handgrepen van dit éénwielig handvoertuig passen perfect bij de 'vuilbak' op de achtergrond: een authentiek Amsterdams model (nr.393493), mij ter hand gesteld door zoon Bram ter gelegenheid van zijn laatste verhuis. Wanneer die halve Hollander van ons weer een keertje in Hoboken is mag hij er geheel gratis mee rijden... om mijn tuinafval weg te kruien. Ofwel neem ik hem mee wanneer we volgend weekend naar Amsterdam gaan om met Cora, Jan, Shanthi, Bram... en nog vele duizenden Mokummers de eerste wedstrijd van Oranje op het EK voetbal te gaan bekijken. Mocht hun initiële optreden tegenvallen, kan ik meteen puin ruimen...

Marco Polo

Geen opmerkingen: