02 september 2009

Vaneir begonnen...

Gisteren zijn er hier te lande weer 1 miljoen kinderen naar school getrokken. Nog eens 150.000 grote kinderen volgden hun voorbeeld en beweren dat zij tot lering als voorbeeld en model willen staan voor het jonge volk.
Als heel die meute zich
dag-in-dag-uit weer van huis naar school en terug gaat verplaatsen zal de ecologische "Back to school" voetafdruk weer een heel eind klimmen in de vermaledijde rangschikking van natuuronvriendelijke activiteiten. Kyoto is verder weg dan ooit...

Ook heer Polo is er vaneir ingevlogen: voorlopig is er van enige scolaire prestatie nog geen tot weinig sprake aangezien mijn halftijdse opdracht zich volledig in de eerste anderhalve dag van de week situeert. Naar goede gewoonte hebben wij er op PITO al wel een extra klassenraad opzitten en zullen we straks tijdens een educatieve Smartschool-sessie overgaan tot het doorgeven van de leerlingengegevens. Samen in de klas, en goed opletten is de boodschap. Volgende week begint het dan echt voor mij...

Een andere draad die ik heb opgenomen is die van het lopen. Behoudens enkele sporadische pogingen in de buurt van Cuenca is er van joggen niks in huis gekomen tijdens mijn vakantie. Daar is nu echter verandering in gekomen: reeds drie keer heb ik een
5 kilometer afgehaspeld en dat op planmatige basis.
De bedoeling is om te beginnen met een reeks van 10.
Loopdag - rustdag - loopdag - rust...
Na drie weken maak ik het bilan op en beslis dan of
1. ik de loopafstanden lichtjes ga opvoeren.
2. ik af en toe een rustdag vervang door een fietsdag.
3. ik het moet houden bij de 5 km.
4. ik er de brui aan geef.
In het laatste geval is er nog geen man overboord. Waar ik momenteel zo'n 25 minuten gebruik voor het lopen en ruim 30 voor de reiniging en verzorging achteraf kan ik de tijd voor onderhoud probleemloos opvoeren. Vorige week, ter gelegenheid van het gezamelijk verjaardagsetentje, werden mij door de hier menigmaal ten tonele gevoerde afstammelingen - Bieke, Bram en Anke - onderstaande attributen ter hand gesteld.

Volgens mijn kinderen zijn het wondermiddelen, en dat is - óók volgens mijn kinderen - net wat ik nodig heb om nog enigzins toonbaar buiten en/of "onder" de mensen te komen.
Als alles inderdaad zo goed is en effectief het resultaat geeft zoals in de reclame en op de verpakking vermeld wordt dan staat mij nog een mooie toekomst te wachten. Misschien moeten jullie dan wel in koor zuchten: "Hij is vaneir begonnen....!"

Marco Polo

2 opmerkingen:

peterpignans zei

Amaai, wat gaan de madammen weer moeten omkijken als jij voorbijloopt ...

Serge zei

als ge eens gezelschap nodig hebt op uwe loop, laat maar iets weten, ik kom wel eens langs