30 juni 2007

Net gemist ...

Het "A"-vuurwerk van 29 juni heb ik inderdaad gemist.
Patrick Janssens had het beloofd aan de schoolgaande en andere jeugd: winnen of verliezen met de verkiezingen, een vuurwerk hadden we nog tegoed !!

Ze waren gisteravond met 20.000 naar de Scheldekaaien afgezakt om hun goede schoolresultaten te vieren, of om zich na het vuurwerk in drank en ander vertier te storten om alle miserie te vergeten. Uw dienaar zelve is niet tot daar geraakt.
Op de domeinen van het ons zo dierbare Instituut (volgens Aloysius moet dit met een capitaal !!!) werd na het uitreiken van de rapporten het traditionele eindejaarsfeest georganiseerd voor de leerkrachten.
Zeg nu zelf: aan die lokroep weerstaat geen zinnig mens !
De ons O zo dierbare vriend-collegae Aloysius & Alphonsus waren daar, mits lichte edoch pertinente aandrang van ondergetekende én "partner-in-crime" Katrijn VI, eveneens aanwezig en van de partij! Wij hebben na de klassieke passage van "ouders (indien voorhande en niet opgehouden in één of andere file) -te-woord-staan" even tijd uitgetrokken om tussen pot & pint rustig van gedachten te wisselen en aan de carrière van Ome Wies & Nonkel Fons een waardig slot te breien. Finaal hebben Katrijn VI en ikzelf de twee Heren van Stand nog kunnen overtuigen van het feit dat een "acte de présence" op het eindejaarsfeest voor veel collega's een extra stimulans zou zijn om alsnog het roer in de goede richting te blijven sturen en niet toe te geven aan de neiging tot vervlakking of minimalisering van hun opdracht en roeping !
Zij hebben het dus gedaan, en menigeen was aangenaam verrast en later evenzeer ontdaan door het feit dat beide Heren tot laat in de avond dit feest met hun aanwezigheid vereerden.
Waarvoor onze hartelijke dank.
Speciaal aan Zijne Eminentie Aloysius Primus wil ik melden dat het als een paal boven water staat dat deze actie van Hemzelf en Zijn compaan Alphonsus tot ons aller verbeelding zal blijven spreken, en dat dit evenement tegelijk paal en perk zal stellen aan de mogelijks megalomane verwachtingen van enkelen onder ons die, als dan uiteindelijk toch puntje bij paaltje komt, niet verder zullen springen dan hun stok - in dit geval eventueel te vervangen door een paal - lang is !

Vandaag was het dan de eerste van 65 verlofdagen die ons te wachten staan. Hij was meteen meer dan goedgevuld: met alle aanwezigen werd hier hard gewerkt aan de voorbereiding van de festiviteiten ter ere van de 80ste verjaardag van "dé Bonnie" !!!
De tent staat er en overkoepelt heel het terras, zodat zelfs in geval van slecht weer iedereen goed beschut tegen regen van wind zal kunnen genieten van het evenement! Verder hebben we de BBQ nog eens uitgetest en ondertussen één, neen twee belletjes gepleegd naar de Heer Valckenier, dewelke vandaag zijn 58ste (?) verjaardag viert.
Voorlopig geen gehoor, maar dat betert wel !!!
Morgen moet ik present zijn voor de viering van "de Bonnie":
op tijd gaan slapen luidt de boodschap !!
Oogjes dicht, en snaveltjes toe !
Welterusten !!

Marco Polo

28 juni 2007

Laatste week van juni

Da's de tijd van de A's, de B's en de C's ...
Neen, niet de cup-maten van partners, collega's of vriendinnen allerlei, dewelke wij in gedachte moeten houden voor een "passend" cadeautje, maar de attest-codes waarmee onze Vlaamse jeugd wordt opgezadeld en getaxeerd tijdens de deliberaties.

Da's ook de sperperiode voor de zomerkoopjes: vroeger zoiets als de stilte voor de storm, daarna de week waarin al heimelijk een tailleurke, een bloes, bijpassende schoentjes en een vestje "opzij" werden gehangen, en nu voluit de week van de braderie vóór de solden.

Op de Meir kan je over de koppen lopen: iedereen gaat nu shoppen want er is toch geen school meer, anderen nemen hun snipperdagen op en vanaf morgen staan we met z'n allen aan te schuiven op Zaventem om zo snel mogelijk naar een zonnige vakantiebestemming te vertrekken.

't Is blijkbaar ook de week van de meest stomme accidenten op de weg. Gisteren en vandaag staat de verkeersinformatie bol van de verloren ladingen, gekantelde vrachtwagens of aanrijdingen tussen wegtransporteurs. Iedereen moet zo snel mogelijk nog zoveel mogelijk halen of leveren, om dan ook zo rap mogelijk op verlof te vertrekken. Daar moeten brokken van komen, en dat blijkt ook zo te gebeuren.

Daarom, nog één goede raad van L.A., onze charmante interim-collega voor Frans:
Ge moet rustig blijven ... !!
En zij kan het weten...
Voor mij staan er nog 2 deliberaties, 1 receptie, 1 oudercontact en het afsluitend personeelsfeest op het programma. En daarna ....

Marco Polo

27 juni 2007

Onze langste dag .... Ingekorte versie !

Voor mij en mijn deliberatie-lotgenoten is de dag van 5 & 6 TSO zoiets als de langste dag, wat dat ook moge inhouden voor lezers die niet op de Pito-hoogte zijn ...
Spielt überhaupt keine Rolle !!
Hij valt daarenboven ook steeds in de maand juni en is voor alle leerlingen die de rol passeren een echte D-Day: "derop of deronder", verwacht of verrast, blij of teleurgesteld, verdiend of met enige twijfel ...
Al jaren maak ik deel uit van deze groep decision-makers: elke keer willen we er het beste van maken, we denken dat we dat ook doen, maar telkens vinden we ook weer dat het de volgende keer beter kan en moet zijn.
We blijven ambitieus.
Voor twee onder ons was het vandaag het laatste optreden in een deliberatievergadering. Ome Wies en nonkel Fons hebben hun laatste schoolpunten geteld en beoordeeld. Vrijdag doen zij nog hun ultieme officiële optreden ter gelegenheid van het oudercontact, maar wij vonden dat we ze vandaag al konden uitwuiven.

Met een frisse slok, een boeketje en een reservefles voor thuis hebben we hen bedankt voor alle jaren trouwe dienst, voor de wijze woorden die zij steeds voor ons klaar hadden en voor de spitse, rake en fijn-humoristische opmerkingen waarmee zij onze lange dagen kleurden en opfleurden om aldus ons lerarenbestaan te voorzien van een ondraagbare lichtheid ...
Wies & Fons: we zullen jullie missen !!!

Om de emoties bij deze afscheidszin weg te spoelen heb ik mij naar de ijskast begeven en mij aldaar iets fris ingeschonken: ik heb het verDuveld nodig !!

Marco Polo

26 juni 2007

Hoort de wind waait ...

En of het waait ?!
De zomerstorm die over West-Europa jaagt zorgde ervoor dat Bram en zijn leerlingen van de OSB met een dag vertraging aan hun kampeeruitstap beginnen. Het was sowieso onmogelijk om vandaag Terschelling te bereiken: de normale veerdiensten waren geschorst omwille van de aangekondigde storm over Noord- en Waddenzee. Nu ja, een tentje opzetten zou vandaag toch ook niet lukken !
Boven onze polder heeft het noodweer al ferm aan kracht ingeboet, maar gezellig terrassen zit er niet in. Plensbuien en rukwinden, wolkenjacht en blauwe hemel: het is er allemaal vandaag.
Ik begeef mij dan maar aan de laatste TEC7-afwerking in de keuken, een serie administratief noodzakelijke futiliteiten en een korte blog.

44 jaar geleden, op 26 juni 1963, sprak JF Kennedy, President of the USA, deze gevleugelde woorden:
Ich bin ein Berliner !!
Taalkundige miereneukers komen nu op de proppen met een inhoudelijk erratum. Als je wil zeggen dat je een inwoner van Berlijn bent, dan zeg je in het Duits: Ich bin Berliner.
Door toevoeging van het onnozele "ein" (von Ein, Zwei, Trei .... Zaufen !!!?) zou Herr Kennedy zich in de ogen (en oren) van de taalpuristen oeverloos belachelijk gemaakt hebben.
Dan heeft hij de hele westelijke wereld toevertrouwd dat hij een "boule de Berlin" is, U weet wel: zo'n puddingbroodje van € 1.20 !!!

Om de verwijzing naar deze onnozelheid goed te maken, en dan niet gelinkt aan een datum...
Twee jaar eerder sprak hij zijn landgenoten aan met deze zin:
"And so, my fellow Americans,
ask not what your country can do for you
ask what you can do for your country! "

Eéntje waarmee ook onze vorige directeur wel eens scoorde !!

Mijn uitdaging bestaat erin om vanaf nu nog een uurtje op de homeo te trappen, ondertussen zoveel mogelijke Japanse tuin van Pieter Aspe te verorberen, een bezoek te brengen aan de kapper, af te spreken met Signore Spaghetti en ons dan samen naar Essen te begeven, alwaar wij zullen deelnemen aan een BBQ van een groepje laatstejaars TW & BTW ... inbegrepen !

Marco Polo

24 juni 2007

Here we go again !

Een dagje inschrijven in ons aller geliefde instituut had de arbeidsmicrobe en de drang naar werkvreugde in mij dermate aangewakkerd, dat ik gisteren na het avondmaal nog de ultieme slag met de ligusterhaag heb geleverd.

Wederom oogt het eindresultaat strak en sober.
Vandaag was gedurende vele uren een gezapige regenbui ons deel: goed voor den hof en prima voor de gekortwiekte haag ! Misschien jammer voor mij, want nu is de groei al opnieuw ingezet en moet ik meer dan waarschijnlijk een paar weken eerder opnieuw aan de "kaalslag". Laat dat een zorg wezen voor later !!!

Na de verjaardag van Marco Polo's blog is de eer vandaag aan twee speciale mensen:
 • "onze" Wim, de kunst-hofleverancier van Huize Polo viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Het zal hem worst wezen waar Abraham de mosterd haalt, maar op een dag als vandaag kan hij eventueel van de gelegenheid gebruik maken om alsnog een antwoord te krijgen op deze triviale vraag.
 • nonkel Arnold, Nolle, Nolleke ... staat al iets verder op de leeftijdsladder en viert vandaag zijn 58ste !!! Hij is, net als Uw Dienaar, waarschijnlijk al lang vergeten waar die mosterd-historie op sloeg en heeft momenteel meer aandacht voor de selectie van kaasvariëteiten die wel of niet met de pap van het beruchte kleine zaadje gegeten worden.
Ik wens hen beiden een heel gelukkig en gezond jaar! Misschien krijg ik ze ooit wel eens echt bij elkaar. Hier gaat het voorlopig om een uitvergrote "Coppieters" met "Nolle" op de voorgrond.

De rest van het weekend op een drafje, want straks wil ik "Witse" zien op één ...
 • via het eetclubje van "dé Georges" heb ik vrijdag weer een prima adres leren kennen: liefhebbers van de wereldkeuken moeten zeker eens een bezoek brengen aan El Sabor Andino, en beginnen met een Pisco Sour ... de rest lezen jullie op de website van dit gezellige restaurant .
 • Electrabel gaat dan toch gas terugnemen !!! (HLN) ... met 13 à 20% korting ???
 • na de marathon-zitting van de Europese top in Brussel zagen we een ontspannen Verhofstadt die zich zéér Europees had geprofileerd in die laatste bijeenkomst. Mij brandt maar één vraag op de lippen: Guy for President of te USE (United States of Europe) ???
 • de avondklok voor voetballende kinderen in Brugge is ingetrokken: jeugdwerking van Club klopt overuren !!!
 • de rest van de week verwachten we guur herfstweer ... Leg maar een "seuzeke" klaar voor de koude voeten, en een muts voor op de fiets !!!
 • om U toch een beetje op te warmen: de internet-hype van de laatste week: Allison Stokke ... een mooi meisje dat aan pols-stokke-springen doet. Veel tralala, maar Kournikova heeft dat ook overleefd en er bovendien een mooie cent aan overgehouden !!
Marco Polo

22 juni 2007

22 juni 2005 - 22 juni 2007

Naar goede gewoonte ...

22 juni 2005
beste Aloysius,
voor de "zoveelste keer" probeer ik nu eigenhandig een blog op te starten.
Ik ben méér dan benieuwd naar het resultaat.... Stel je voor dat het eindelijk lukt: heel de vakantie heen-en-weer en op-en-af .... berichten vanuit Yucatan-Mexico, om jou en je eega op de hoogte te houden van onze vakantie-avonturen, alsook af en toe een tipje sluier lichten van de avond-uren... in Mexico kan dat meer dan een tipje zijn !!!

Enfin, ik was weeral blij je vandaag even te ontmoeten.
Al was het maar even: mijn dag kan niet meer stuk (of misschien alleen met stukken en beetjes...)
Ik ga dit verzenden (hoop dat het lukt) en dan weer aan de gitaarstudie...
Op hoop van zege !!!!
marco polo

22 juni 2007

Marco Polo

21 juni 2007

Er komt maar geen eind' aan ...

We hebben er met z'n allen weer stevig naartoe geleefd: 21 juni, de zomer-zonnewende en de langste dag. Met een bang gevoel ben ik er vandaag weer aan begonnen: je weet wel wanneer je opstaat, maar wanneer het moment van slapen is aangebroken ... Ho maar, dat is zelfs bij benadering niet in te schatten.

Toch heb ik genoten van deze langste dag:
 • veel tijd om van de nieuwe aanwinsten te genieten (Segovia is fantastisch ... en de "nieuwe" van de Wim krijgen alle aandacht!)
 • samenwerken met een super-vakman in de keuken: Marc Milis kent inderdaad zijn gelijke niet onder de schrijnwerkers voor kleine & onmogelijke opdrachten ! Een aanrader: zijn coördinaten zijn op simpele aanvraag te bekomen via het comment-contactkanaal van deze blog.
 • het belastingen-papperassen-werk verder gezet
 • wat ultieme verbeteringen voor de basketbalcursus
 • spulletjes halen voor de 80ste van de Bonnie
 • bloggen bij valavond (toch !) ... en nu snel alle vensters sluiten: een frisse stortbui verrast Jan ... en klein Peerke op de fiets is kleddernat !
Tegelijk volgt op dit alles de kortste nacht:
moet ik er nog een tekening bij maken ???

Wie heeft er nog tijd om te dromen ?
De plicht roept: nu, straks en morgenvroeg.
We gaan voor een wereldrecord "leutekoe sneukelen voor 55-plussers": halen we de krant niet, dan toch deze blog (al ruikt dat sterk naar belangenvermenging ... euh, in België toch een tot nationale sport verheven bezigheid)
En wie niet weet waarover ik het hier heb: je mag mij steeds een verklarende suggestie aan de hand doen.

Marco Polo

20 juni 2007

Mooi ...

't Leven is mooi !
't Is mooi geweest !
't Is mooi weer geweest !
't Is weer mooi geweest !

't Is inderdaad een mooie dag geweest: weer zo'n super-zomerdag die een mens doet twijfelen, en zich afvragen of op vakantie gaan nog wel een optie is. In de eindfase van een schooljaar besef ik als Elloo-leerkracht telkens weer hoe onrechtvaardig het leven is (voor de anderen!!): een beetje toezicht houden bij de examens, een collega helpen met punten tellen en anderen plezieren met een tas thee of koffie ... dit kan je bezwaarlijk werken noemen.
But yes: it's part of the job !!!
Naast wat fiscale administratie (tegen 4 juli moet de "bruine envelop" binnen...) heb ik vandaag verder mijn tijd gevuld met het zoeken naar en het ontvangen van mooie dingen.
Bij mijn afscheid van NBA (Nieuw Brabo Antwerpen ... het lijkt al een eeuwigheid geleden!) kreeg ik van de spelers een cadeaubon van dé FNAC . Vandaag heb ik na rijp beraad m'n keuze gemaakt:
 1. "Het Parfum" is mijn lievelingsboek, en daar heb ik al enkele exemplaren van versleten. Al zeker 10 keer heb ik hem gelezen, waarvan minstens 4 keer van het begin tot het einde. De onlangs gelanceerde film heb ik echter gemist, dus ... om die ook een keer of acht, negen, tien te bekijken: PERFUME, The story of a murderer
 2. Nadat de Fixkes gedurende een eeuwigheid de toppen van de Carte Blanche-hitlijst hadden bezet, was het tijd voor Gabriël Rios' Angelhead.
 3. Omdat het een super-aanbieding was, maar vooral omdat Broad Daylight erop staat heb ik ook zijn Ghostboy uit 2003 nog meegenomen.
 4. Kers op de taart werd SEGOVIA, The Legendary ... Prachtige muziek, én herinneringen aan Entraigues-sur-Sorgues 2006. Mijn dank gaat naar Arne, die de lome hitte onder de Provencaalse fruitbomen te lijf ging met deze sprankelende gitaarmuziek ... Schitterend !
Nu weten de spelers uit de Expo-hall meteen waarvoor ik hun geschenkbon heb gebruikt: ik zal er veel plezier aan beleven en nog dikwijls aan hen denken.

's Avonds kwamen Wim & Diane de schilderijen brengen die tijdens de vernissage onze kooplust hadden gewekt. De aandachtige lezers weten dat ik reeds enkele werken van Wim Coppieters aan de muur heb. Vandaag is deze collectie verder uitgebreid ...

"160 x 40", acryl op doek ... zonder titel.
( Suggesties zijn welkom via "comment" ... )
Heeft direct een plaats gekregen boven de driezit in de living.

Er was ook een verrassing voor la Pola:
een reeks van 3 keer "20 x 20", op de tentoonstelling "zogezegd" reeds verkocht, maar eigenlijk al stiekem voorbehouden omdat zij dit zo mooi vond.
Hier moeten we nog een plaats voor vinden ...

En dan waren er ook nog deze ... 3 keer "30 x 30" !

Mooi toch !!!

Morgen (21 juni ... laatste dag van jaargang 2 van de "Mededelingen van Marco Polo") is het weer de beurt aan de keukenwerken: de finalisatie is een kwestie van enkele uren ...
en betalen !!!
Maar ook dat zal mooi zijn ...

Marco Polo

18 juni 2007

Processierupsen, brulkikkers en vale gieren

Na de Zuid-Europese gastarbeiders, hun Noord-Afrikaanse opvolgers, allerhande politieke vluchtelingen, Oost-Europese gelukzoekers, Amerikaanse Mormonen-duo's en Ivoriaanse voetballers hebben de processierupsen, de brulkikkers en nu ook de vale gieren de weg naar België gevonden.

Allemaal om den brode, op zoek naar voedsel en een beter leven.
Maar kunnen wij hen dat geven ?
Wat hebben wij te bieden ?
Voor een ernstig verslag over de gieren verwijs ik graag naar de up-date van Wikipedia: vandaag aangepast aan de actuele situatie !

Volgens mij volgen de gieren het spoor van de politieke lijken ...

Na de verkiezingen van vorig weekend zijn er in ons land aardig wat kadavers uit de kabinetskasten getuimeld, om nog maar te zwijgen over de resem niet-verkozenen die dringend moeten opgeruimd worden.
In de vooravond trok de groep naar Nederland, maar blijkbaar zijn ze al op hun "stappen" teruggekeerd: niks te rapen daar en dan maar terug de grens over.
Slimme volgels ... !!!
Met een beetje geluk vinden ze hun weg naar Charleroi, want daar kan men zeker hulp gebruiken bij dringende bestuurlijke opruimingswerken.

Of zouden ze brulkikkers en processierupsen lusten ... ?
Dan is er nog hoop ...

Marco Polo

17 juni 2007

Weekend 24 - 2007

Heb dank, o Here Aloysius,
ook namens al mijn vrienden en vriendinnen, lezers en lezeressen, collegae, intimitae et prostituae ...
Wij hebben genoten van Uw laatste schrijfsel, van het feit dat U ons andermaal hebt laten delen in Uw levenswijsheid, dat U voor ons reeds een tip van de sluier over het familieleven hebt willen lichten en dit alles daarenboven exact op het voorgehouden moment, zijnde de vijftiende van de lopende maand.
Met pijn in het amicale hart heb ik echter gelezen dat Zijne Pauselijkheid het episcopale been stijf en het encyclicaire reces in ere houdt, om Zich aldus pas in september weer tot de volgzame menigte te richten. 't Zal lang wachten zijn !!!

Ondertussen heb ik mijzelf door weekend 24 gewurmd: goed gevuld, naarstig gewerkt en leuk afgerond.

Vrijdag 15 was naast het A.P.-moment ook de dag waarop hét gat in de keukenwerken werd gevuld: de nieuwe kookplaat bereikte eindelijk haar doel, en leverde reeds diezelfde avond voldoende warmte voor een zelfbereide maaltijd.
Zaterdag 16 ging al mijn energie naar het Pito, het mij na aan het hart liggende instituut dat instaat voor het verdienen van het beleg op mijn boterham, dewelke op zijn beurt gefinancierd wordt door de noeste arbeid - zij het halftijds - van mijn echtgenote.
Ik behoorde immers tot die groep van mensen wiens beurt het was om aan de inschrijvingstafel plaats te nemen, nietsvermoedende jongeren en de hun begeleidende ouders over de streep te trekken: Pito biedt je alle kansen, en gedurende de volgende 2 - 3 - 4 - ... jaren zal je levensritme tenminste voor een deel door ons korps mede bepaald worden.
We hebben ons plichtsbewust gekweten van de opgelegde taak, en 14 "onschuldigen" op de lopende lijsten ingeschreven.

Vandaag 17, nog één maand 55, was het tijd voor de verdere afwerking van het keukenproject: de mozaïeksteentjes hebben het gehouden en hangen nog steeds op hun plaats tegen de wand. Tijd nu om te voegen: nog nooit gedaan, dus weer een experiment!
Race tegen de klok: zorgen dat de smurrie tijdig verwerkt wordt en niet kan harden in de kom, maar mooi de voegen vult om dan af te strijken met de natte spons. Ik zeg zo maar wat ...

't Is gelukt, en al zeg ik het zelf: het resultaat mag gezien worden.
Het verDuveld verdiende loon wachtte mij in de aangepaste omgeving ...

De pauze was echter van korte duur, want (en ik kan het weten: op dit moment roffelen de regendruppels gestaag op het schuine dak ) vóór de aangekondigde regenbuien zou ik nog deel twee van "het gevecht met de ligusterhaag" leveren. Dankzij de titanenstrijd van het voorbije najaar, waarbij ik de haag een beslissende decimering toebracht, ging het nu als een fluitje van één cent !
De groen-bakken zijn weer vol, zullen vrijdag door de ophaaldienst geledigd worden, en staan dan klaar voor deel drie !!!

Om het weekend mooi af te sluiten geef ik U nog mee dat ik daarnet een geslaagd telefonisch contact had met "onze" Wim: woensdagavond worden de nieuwe Coppieters'en geleverd, en kunnen we een gepaste hangplek uitzoeken voor al dat moois.
Natuurlijk krijgen jullie de nieuwe aanwinsten ook te zien op deze blog, maar eerst hieronder nog de laatste wissel via Kunst in Huis

Marco Polo

15 juni 2007

Aandacht !! Aandacht !!! 15 juni 2007

Geachte luisteraars,
kijkers van de prentjes en lezers van de teksten op deze weblog,

het is vandaag weer de vijftiende : door sommigen beschouwd als het kantelpunt van de lopende maand, door anderen vergeten als de dag waarop de auto aan de overkant van de straat dient geparkeerd, maar door ons allen op de kalender aangestipt als A.P.-dag !

Het etmaal waarin de grote Roerganger telkenmaande zijn visie op het wereldgebeuren toelicht, zijn gedachten en stellingen op het web publiceert tot meerdere lering en ontwikkeling van zijn volgelingen en zich daarna voor weer een hele maand terugtrekt in complete rust en afzondering in zijn ruraal domein ten Nieuwen Moere.

Bij deze roep ik mijn Lichtend Voorbeeld op zich stante pede richting bureau en bijbehorende computer te begeven om aldaar zijn prozaïsch gevoeg te doen.
Wij, de lezers van "De Mededelingen van Aloysius Primus", zitten op hete kolen ... zij het onder zijn immer alziend oog en altoos goedkeurende blik !

Marco Polo

14 juni 2007

Still alive ... and kicking !!

En dan hier het vervolg van het verslag betreffende onze overlevingstocht: de keuken bevindt zich nog steeds in staat van herstel en is dus niet bruikbaar om een warme maaltijd te bereiden. Polo zit echter niet stil en moest gisteren al zijn energie stoppen in een hernieuwde aanval op de snelgroeiende ligusterhaag en een fietstocht Hoboken - Willebroek - Hoboken om de basketbalexamens van de VBL & Bloso in te leveren. Vandaag heb ik dan eindelijk mijn "steentje" kunnen bijdragen aan het keuken-gebeuren: na de plaatsing van het nieuwe werkblad kon ik beginnen aan de verfraaiing van de opstaande wanden.
Mozaïek kleven ... en hopen dat die er morgen nog aanhangt !?
Voorlopig ziet het er zo uit ...

Ondertussen blijven wij aangewezen op naaste familie die bereid werd gevonden om Pola & Polo in leven te houden mits hen van voedsel (en drank !!) te voorzien.
Gisteravond togen wij richting "157 *****" ...
U leest het goed: een 5 sterren terras op een onvoorstelbaar geheimgehouden ligging. Wederom waren de weergoden ons goedgezind, en konden we tot laat op de avond in de buitenlucht genieten van eten, drank en gezelschap. Tante Mieke had als voorgerecht een mozarella-slaatje voorzien. Daarna was er zalm met asperges ... en nonkel Luc schonk daarbij een witte Errazuriz - Casablanca Valley 2005: lekker Chileens voor een Vlaamse zomeravond die werd afgerond met koffie en groene thee én ... gezellig bijkletsen.
Hartelijk dank voor de sublieme ontvangst, en ook jullie zijn bij deze al uitgenodigd voor een replay in de Graspolderlaan.

Vandaag waren we te gast op de nieuwe woonplek van Anke.
Terwijl ik de laatste (kleverige) hand legde aan de plaatsing van de mozïektegeltjes was la Pola al druk doende om samen met Anke voor het zoveelste culinaire hoogstandje van deze week te zorgen. Het lijkt misschien niet zo speciaal, maar 't was écht heel lekker: bio-bloemkool met bijna-bio erwtjes, echte bio-aardappelen en bioloze-vinken met een Ardeens worstje van biologisch gekweekte varkens & runderen.
Vanavond schoven ook eindelijk de eerste plensbuien over Hoboken en Wilrijk en genoten wij bij een wijdopen raam van een bijhorend glaasje rode La Palma.
Inderdaad: Vino de Chile !!

We are still alive ...
Een mens zou voor minder zijn keuken laten herbouwen !!!
Wíj aten zeer smakelijk deze week !
En jullie ... ???

Marco Polo

13 juni 2007

Een week overleven ...

Deze week vinden er renovatiewerken plaats in onze keuken.

De "Naked Chef" en zijn assistente moeten het even buiten de vertrouwde omgeving zoeken én doen.

Het "doen" beperkte zich maandagavond tot een BBQ op het ondertussen welbekende terras ten huize Marco Polo. Het weer was zààààlig, de aanwezigheid van Bram een plus, de tijd ietwat beperkt (wegens een examen Spaans voor la Pola en een laatste basketbalcursus-optreden van Uw dienaar), maar als overlevingsact en voorbereiding op de nakende vakantierituelen mocht deze maaltijd er zeker zijn !

Met het "zoeken" zijn we dinsdag gestart: de eerste locatie waar wij ons aanbieden teneinde de bewoners een kans te geven om het alom geroemde "De hongerigen spijzen ..." in praktijk te brengen is APP 3/8 van Willy & Hermina, de ouders van La Pola.
In ons gezelschap deze keer Anke, die net terug is van een week feesten in Tunesië. Samen genieten we van verse kaaskroketjes en daarna kalfsfricassee met eigengemaakte appelcompote op Bonnie's wijze. Den Bompa schenkt er, na het obligate Duvel-aperitief, een rode Marques de Caceres 2003 bij.
Op deze hoogte zijn we in de 8° hemel ...
We besluiten de avond met een babbeltje bij wat foto-dia's uit de oude doos, nu te bewonderen op hun breedbeeld flatscreen . Merci !!
't Was heel lekker, en we nodigen jullie nu al terug uit om bij ons iets uit de vernieuwde keuken te komen proeven.

Vanavond gaat onze overlevingstocht verder via tante Mieke & nonkel Luc, om dan morgen af te ronden met een diner bij Anke. Bij leven en welzijn en als het ons Here God belieft breng ik U daar eerstdaags verslag over uit.

Eerst moet ik nog even naar de Koning: hij wil waarschijnlijk weten of zijn(?) keuze om Didier Reynders aan te stellen als informateur mijn goedkeurig wegdraagt. Ik kan nu al zeggen dat mijn rug niet zo best is, en dat wat wegdragen betreft ik die opdracht meestal aan anderen overlaat. We zien wel wat ervan komt: 't zal alleszins voor na de zomer zijn, en hopelijk is die dan weer lang en heet ...

Marco Polo

10 juni 2007

Verkiezingen '07

Van alle kanten heeft men geprobeerd om ons wakker te schudden, te maken en te houden tegen deze 10° juni.
Dankzij de volgens onze Belgische grondwet nog steeds verplichte verkiezingen krijgen wij allemaal de kans om onze naaste, maar soms onbekende en zelden geziene buur op een lichtelijk gedwongen manier toch achteloos en toevallig tegen het al dan niet aantrekkelijke lijf te lopen. Zo is het voor Marco Polo steeds gokken of hij deze keer Jan & Resi, dan wel Roger & Jeannine of toch "den Tony" zal tegenkomen op weg naat " 't scholeke" en of hij z'n oproepingsbrief zal afgeven aan "den" Axl, "de" Joris, "de" Mario of misschien zelfs miss Polderstad herself ...
De sociale impact van zo'n verkiezingsdag mag niet onderschat worden, en dat zullen de "socialen" deze keer geweten hebben !
Gelukkig heeft Johan nu de kans om de (te herspelen) vierde play-off wedstrijd van Oostende in Bree te gaan bekijken. Zou het met hem erbij wel lukken, of hangt de schaduw van zijn verkiezingsnederlaag ook boven de eindstrijd van het Belgisch basketbalkampioenschap ?
The soap must go on ...

De kiesbureau's zijn al vele uren gesloten, de exit-poll's gepasseerd en de analyses en interviews zijn niet meer uit de lucht: de grote Verkiezingsshow 2007 draait op volle toeren. Anders dan bij vorige edities wint niet iedereen, ja zijn er zelfs die toegeven dat ze verloren hebben en bovendien gaan zoeken wat "hun" fout was.
In aanloop naar de stembusdag, tijdens de campagne dus (!!), was er tussen de "traditionele" partijen weinig écht verschil te merken. Iedereen had een breed programma waarin telkens dezelfde punten aan bod kwamen, zij het in een andere volgorde en met wisselende klemtonen. Voor mij was het echter allemaal gelei ...
Niemand was bereid zijn nek uit te steken om eens echt voor de pepersaucisse of een geitekaas te gaan ...
laat staan voor salami met look !
Neen, gelei was het en bleef het ... appel, peer, abrikoos, aardbei, bosvruchten, ananas, ... noem maar op, maar het was allemaal zo suikerzoet, zo kleverig en zo glad. Geen harde standpunten, geen uitgesproken ideeën en zeker geen nieuwigheden: iedereen heeft aandacht voor alles en vindt dat iedereen en alles belangrijk is.
Het is hier bij ons zo goed geregeld dat we er nog moeilijk op vooruit kunnen gaan, en zelfs een "slechte" keuze leidt hier nog niet snel tot nefaste gevolgen.
Dus toch zoals de Fixkes zingen:
't is zo simpel allemaal ... wegens gebrek aan profilering komt de echte aard van de aloude Vlaamse bevolking weer naar boven.
Nu heet het CD&V, vroeger was het CVP, daarvoor "de katholieken" ... DE TJEEVEN dus !!! Geen kwaad woord over Yves Leterme, want hij moet er nog aan beginnen ...
In Limburg heeft Steve Stevaert nu alle tijd, en ik hoor het hem al zeggen: "Geef hem toch een kaaans ..."

Wel belangrijk dit weekend was de slakkenjacht, de fietstocht, het eendjes-kijken, de speeltuin, het badje en de flesjes : Joke, Wout & Witse op bezoek bij Bomma & Bompa ...

Den Antwerp moet het volgend jaar nog maar eens proberen:
KV Mechelen wint de eindronde en speelt volgend seizoen in eerste
Proficiat ... ook aan Marc Uytterhoeven !!

Marco Polo

06 juni 2007

D-Day 2007

Vandaag was er ook een afspraak met "noenkel Marc" en "tante Mieke", respectievelijk broer en zus van la Pola. We zouden samen mét "noenkel Luc" (van ons Mieke) maar zonder Vera (van onze Marc) een mogelijk recept voor het "Bonnie 80 - Feest" uitproberen.
Sinds enkele weken ben ik in mijn vrijwel oeverloze vrije tijd aan 't grasduinen in de boeken van Jamie Oliver, alias The Naked Chef.

De "Chef " ... met groupie in aangepaste outfit
Wat de blote poep betreft moet ik niet echt onderdoen voor dit enfant terrible van de Engelse keuken, en zijn stijl van kokerellen ligt mij ook wel. Blijft echter de vraag of het allemaal ook als geslaagd mag beschouwd worden.Daarom hield ik een test-avond voor een kritisch publiek.

Net als de doelgroep voor het Bonnie 80-Feest is dit "try-out"-gezelschap eerder dorstig dan hongerig van aard. Voldoende drank, licht tot matig alcoholisch (12,5° is prima) ... zorgt ervoor dat het een geslaagde avond wordt waarbij het duo van gebakken zalm- & kabeljauwfilet onder een bruine botersaus met kappertjes en bladpeterselie samen met de gekookte aardappelen vlot worden doorgespoeld.

Wij mochten niet klagen ...

De Belgische voetballiefhebbers blijkbaar des te meer:
België heeft zijn vijfde nederlaag op rij opgelopen in de EK-kwalificatie. De bedroevend zwakke Rode Duivels, die zich als een bende slaapwandelaars over het veld voortbewogen, gingen in Helsinki roemloos met 2-0 onderuit. (...) De zoveelste pijnlijke afgang voor de Rode Duivels, die nu hun zomerslaap kunnen voortzetten tot 22 augustus. Die dag moeten ze, jammer genoeg voor hen, opnieuw aan de bak tegen Servië. (De Morgen)

Marco Polo

D-Day 1944

Op vraag van Signore Spaghetti,
met weinig woorden ... :

63 jaar geleden al
"D-Day", et pour les autres le "Jour J" !

The longest day !
Did they save private James Ryan ?

Om kwart voor één breekt in Hoboken de zon door ...
Klik - Klik ?
Klik - Klik !!

En voor opa Noël: R R R !!!
Proficiat !

Marco Polo

05 juni 2007

05.06.07

Brengt deze cijfercombinatie geluk of is het alleen maar een mooie drie-op-een-rij ?
Wie zal het zeggen ??
Het weer viel wel mee vandaag, mijn auto was eindelijk hersteld (maar ondertussen blijkt er toch een spiegelmechanisme te haperen !!! ... aangereden tijdens zijn lange verblijf in de garage ??) en een jong koppel in onze vriendenkring had deze dag uitgekozen om elkaar het ja-woord te geven.
Who the f*ck is ..... ??

40 jaar geleden gingen die van Israël (Moshe Dayan en Yitzhak Rabin) er een lap op geven, en ze wonnen zowaar de zesdaagse oorlog tegen Abdel Nasser & Co.
Sindsdien zijn de Gaza-strook, de Westelijke Jordaanoever,de Sinaï-woestijn en de Golan-hoogte niet meer uit het nieuws geweest.
Inderdaad: een oorlog gewonnen, maar de vrede waren ze kwijt ...
Meer nog: ze hangen nu min of meer als een lont aan het Midden-Oostelijk kruitvat !

Gelukkig is er nog Wim Coppieters: een pracht van een vernissage, met muziek van Eric Baeten & I Solisti da Camera en teksten van Michel Van Reeth, leidde vorige vrijdag zijn tentoonstelling in. Nog twee keer kan je een selectie uit zijn nieuwe schilderwerken gaan bewonderen: op 9 en 10 juni, telkens van 13 tot 18 uur in de St-Camillusstraat 111 te Wilrijk.
Warm aanbevolen !

Later kan je steeds enkele van zijn werken bekijken ten huize Marco Polo, waar binnenkort de Coppieters-collectie wordt uitgebreid...
Ik denk dat ook dit een "never-ending story" wordt !
Kwestie van aanvoelen, inleven en goesting ...

Marco Polo

04 juni 2007

Of toch wel ... ??

Niet panikeren, maar de boel goed in 't oog houden ... en dan vaststellen dat je met al die vrije tijd toch niet minder om handen hebt, in tegendeel !!
Hoe minder er écht moet, hoe meer dingen je tegelijk wil doen ... alles blijkt plots zoveel belangrijker, en moet dan ook direct in orde gebracht worden ! De "vaste" opdrachten waren voorheen een schitterende paraplu om voor andere zaken het "daar is nu geen tijd voor"-excuus uit de kast te halen.
Als je elke(?!) dag naar school moet, je een paar keer per week engageert om training te geven en tijdens het weekend nog "moet" gaan coachen, dan komt de rest op de tweede, derde, ... plaats .... en dan ligt het voor de hand dat je niet alles tegelijk kan doen. Maar plots wordt alles anders, en denk je dat koken, tuinieren, schilderen, winkelen, bloggen, lezen, fietsen, contacten onderhouden en noem maar op toch in één keer moet lukken !
Fout jongen ... vergeet het maar !!!

Dus toch niet panikeren, en gewoon weer wat aandacht voor de gewone ... of leuke dingen van het leven.
De "waterkiekens" , U weet wel, het gevogelte dat in een nabij verleden reeds te gast was op deze blog en in mijn tuin, hebben jongen ...

... net als de ganzen, een paar weken, geleden !

In de nasleep van onze "D-Day - trip" staan de vlaggen te pronken tussen de reis-souvenirs ...

... en is het morgen 40 jaar geleden dat Pater CssR Louis Vercammen 's morgens tijdens de les Grieks al aankondigde dat hij ons later op de dag zou onderhouden over de "Zesdaagse Oorlog" die op dat moment was ingezet door Israël tegen Egypte.
't Gaat zo snel allemaal ...
en 't zal er niet beter op worden !!

Marco Polo